B2B B2C


Het verschil tussen B2C en B2B marketing

Op het eerste gezicht lijken B2C en B2B marketing veel op elkaar. Er zijn ook veel overeenkomsten tussen beide, maar er zijn wel degelijk verschillen.

Kenmerkend voor B2B is de doelgroep. B2B mikt op bedrijven en in bedrijven worden beslissingen door meerdere personen gemaakt. B2B marketeers moeten dus inspelen op groepen die potentiële klanten kunnen zijn. Dit betekent dat B2B marketing meerdere kenmerken en raakvlakken moet benadrukken in de marketing strategie. Aantrekkelijk zijn voor individuen kan soms te weinig zijn om een bedrijf als klant binnen te halen. B2B ondernemers (als doelgroep) zoeken zo’n 6,5 uur per dag via internet naar leveranciers. B2B marketeers moeten dus gevonden kunnen worden via het net. De website is van doorslaggevend belang voor een goede B2B marketing strategie. De betekenis van social media wordt daarbij steeds meer erkend.

B2C marketing is gericht op individuen en in die zin dus eenvoudiger. De doelgroep bestaat uit individuen die allen hetzelfde willen van een product of dienst. Consumenten zijn overal en dus veel gemakkelijker te bereiken. Voor B2B bedrijven verschilt het sales proces met dat van B2C bedrijven in die zin dat er veel meer investeringen in een verkoop omdat relaties opgebouwd moeten worden tussen bedrijven. Voor consumenten is het proces veel simpeler. Een consument koopt een product en daarmee is de kous vaak af.

Maar ook die relatie verschilt met B2B bedrijven. Vaste klanten ontstaan vaak door positieve ervaringen met eerdere aankopen. Zo’n relatie houdt zichzelf in stand. B2B bedrijven moeten hier meer in investeren om zo’n resultaat te kunnen behalen. Voor B2B is een samenwerking tussen marketing en sales afdelingen van groter belang. B2B bedrijven spitsten hun content marketing toe op verschillende personen en gebruiken daarbij veel verschillende kanalen.

Het nagaan van leads is veel ingewikkelder dan voor B2C marketing. Daar zit dan ook het essentiële verschil tussen beide. De wisselwerking tussen marketing en sales afdelingen zijn veel diepgaander. Bot gezegd komt het erop neer dat marketing gericht op consumenten eenvoudiger is. Uiteindelijk is het doel hetzelfde: genereren van leads en het verkopen van een product of dienst.

Loading...