Wat zit er in de database?

 

Onze database bevat bijna 1,4 miljoen Belgische bedrijven. Per geselecteerd bedrijf bevat de database in totaal bijna 50 kolommen met informatie. Bij een losse selectie betaalt u een tarief van € 0,06 per bedrijf. Kiest u voor een licentie? Dan beschikt u op structuele basis over leads én betaalt u bovendien een lagere prijs per adres.  

 

 KolomHeaderOmschrijving
1ADHNUMMERUnieke Ad Hoc Data code
2BTWNUMMERBTW-nummer
3BE_KODECode belastingplichtigen
4NAAM1Bedrijfsnaam
5NAAM2Aanvulling bedrijfsnaam
6GESLACHTGeslacht contactpersoon
7JURVORMRechtsvorm
8STRAATStraat
9HUISNRHuisnummer
10BUSPostbusnummer postadres
11POSTCODEPostcode
12WOONPLWoonplaats
13ARRONCODEArrondissementscode
14PROVINCIEProvincie
15TAALCODETaalcode
16NACEBELNacebel branchecode
17RSZ1Branchecode hoofdactiviteit
18RSZ2Branchecode nevenactiviteit 1
19RSZ3Branchecode nevenactiviteit 2
20RSZ1_OMSOmschrijving hoofdactiviteit
21RSZ2_OMSOmschrijving nevenactiviteit 1
22RSZ3_OMSOmschrijving nevenactiviteit 2
23TELEFOONTelefoonnummer
24DO_NOT_CALIndicator Bel-mij-niet-meer Lijst
25FAXNUMMERFaxnummer
26WERKKLASSEWerknemersklasse
27DATUMOPRDatum oprichting
28DTM_JAARRDatum laatste gedeponeerde jaarrekening
29OMZETOmzetindicator
30EMAILEmailadres
31AARD_BEDRAard bedrijf (hoofdzetels)
32WERKNEMERSWerknemers
33BEDIENDENAantal bedienden
34ARBEIDERSAantal arbeiders
35DIRECTIEAantal directieleden
36WEBSITEURL van de website
37IMPORTIndicator importerend
38EXPORTIndicator exporterend
39F001ANAAMAchternaam directeur
40F001VNAAMVoornaam directeur
41F001SEXEGeslacht directeur
42F001TAALTaalcode directeur
43F003ANAAMAchternaam zaakvoerder
44F003VNAAMVoornaam zaakvoerder
45F003SEXEGeslacht zaakvoerder
46F003TAALTaalcode zaakvoerder
47IND_VERHUISIndicator recent verhuisd
48IND_BVGIndicator bedrijfsverzamelgebouw
49LAMB72_XGeolocatie Coördinaat X volgens Lambert72
50LAMB72_YGeolocatie Coördinaat Y volgens Lambert72
51ETRS89_XGeolocatie Coördinaat X volgens ETRS89
52ETRS89_YGeolocatie Coördinaat Y volgens ETRS89
53MUTINDMutatie indicator

 

Meer uitleg over alle kenmerken vindt u in onze toelichting op de data-exportbestanden Ook kunt u bij onze FAQ's aanvullende informatie vinden bij het samenstellen van het selectiebestand dat nauw aansluit bij uw B2B-doelgroep.

Benieuwd naar de opbouw van het adressenbestand ten aanzien van deze kenmerken? Bekijk dan hier de infographic met de meest recente cijfers van onze database of maak zelf een selectie.