Wat zit er in onze database?

Bent u op zoek naar het meest complete zakelijke adressenbestand met informatie van zelfstandige tot multinationals? Dan bent u bij Ad Hoc Data aan het juiste adres. Onze database bevat ruim 1,4 miljoen Belgische organisaties die wij elke maand updaten.

Maar wat zit er dan precies in onze database? Alle informatie vindt u hieronder. Heb je een vraag of wil je meer informatie? Wij helpen u graag verder via 0800 / 38031 of via onze live chat!

Kolom
Omschrijving
Toelichting

Uniek ID-nummer toegekend door Ad Hoc Data aan elk bedrijf of organisatie (voor toepassingen zoals ontdubbelling).

BTW-nummer, ook wel ondernemingsnummer, is het nummer waaronder de onderneming is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en dient ter identificatie van een BTW-plichtige onderneming.

Indien ingevuld met BE, betekent dit dat het bedrijf belastingplichtig is.

De officiële naam waaronder het bedrijf is ingeschreven bij de KBO.

Aanvulling op de handelsnaam waaronder de organisatie aan het economisch en/of maatschappelijke verkeer deelneemt.

Geeft het geslacht van de contactpersoon aan indien de juridisch vorm een zelfstandige betreft.

Geeft de rechtsvorm aan, waaronder de vestiging, vereniging of stichting aan het economische en/of maatschappelijk verkeer deelneemt.

De straatnaam van het vestigingsadres.

Het huisnummer van het vestigingsadres.

Het postbusnummer van het postadres.

De postcode van het vestigingsadres.

Woonplaats van het vestigingsadres.

Administratieve arrondissement waar de organisatie is gevestigd.

Provincie waar de organisatie is gevestigd.

Geeft de voertaal aan waarmee de organisatie zich heeft ingeschreven bij de KBO.

Geeft code (NACE) van de hoofdactiviteit aan die de vestiging, vereniging of stichting ontplooit in het economisch en/of maatschappelijk verkeer toegekend door de KBO.

Geeft de code (NACE) van de hoofdactiviteit aan die de vestiging, vereniging of stichting ontplooit in het economisch en/of maatschappelijk verkeer volgens Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). In de database van Ad Hoc Data selecteert u de branche op basis van deze kolom.

Geeft de code van nevenactiviteit 1 aan die de vestiging, vereniging of stichting ontplooit in het economisch en/of maatschappelijk verkeer volgens Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Geeft de code van nevenactiviteit 2 aan die de vestiging, vereniging of stichting ontplooit in het economisch en/of maatschappelijk verkeer volgens Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Geeft de aard van hoofdactiviteit aan die de vestiging, vereniging of stichting ontplooit in het economisch en/of maatschappelijk verkeer volgens Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), voorafgegaan door de code.

Geeft de aard van nevenactiviteit 2 aan die de vestiging, vereniging of stichting ontplooit in het economisch en/of maatschappelijk verkeer volgens Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), voorafgegaan door de code.

Geeft de aard van nevenactiviteit 2 aan die de vestiging, vereniging of stichting ontplooit in het economisch en/of maatschappelijk verkeer volgens Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), voorafgegaan door de code.

Het algemene of GSM telefoonnummer van de organisatie.

Deze indicator wordt toegekend aan vestigingen, verenigingen of stichtingen die hebben aangegeven dat hun telefoongegevens niet gebruikt mogen worden ten behoeve van direct marketing activiteiten.

Het algemene faxnummer van de vestiging.

De werknemersklasse geeft de economische grootteklasse aan van het totale aantal werkzame personen dat in dienst is.

Datum waarop het bedrijf of de organisatie is opgericht.

Bevat de datum waarop de laatste jaarrekening is gedeponeerd.

Het totaal aan verkopen van een bedrijf of organisatie. Alleen gevuld als het bedrijf dit ook daadwekelijk in de jaarcijfers publiceert.

Het algemene e-mailadres van de vestiging.

Aard bedrijf: in het bestand zijn uitsluitend hoofdzetels opgenomen (code Z).

Het gemiddelde van het aantal in de jaarcijfers gedeponeerde medewerkers. Dit is echter niet verplicht en heeft geen relatie met de werknemersklasse.

Een werknemer die administratieve of andere werkzaamheden verricht (geen arbeider).

Een arbeider is een werknemer die in hoofdzaak handenarbeid verricht.

Directie is een groep personen die met het leiden van een organisatie belast is.

Het internetadres (URL) waarop de website van het bedrijf gevonden kan worden.

Bedrijven aangemerkt met een ‘J’ importeren goederen uit het buitenland. Bedrijven met een ‘N’ importeren geen goederen.

Bedrijven aangemerkt met een ‘J’ exporteren goederen naar het buitenland. Bedrijven met een ‘N’ exporteren niet.

Achternaam van de directeur, de persoon die de leiding heeft over een bedrijf of organisatie.

Voornaam van de directeur, de persoon die de leiding heeft over een bedrijf of organisatie.

Geslacht van de directeur, de persoon die de leiding heeft over een bedrijf of organisatie.

Code die aangeeft welke taal wordt gesproken door de directeur, de persoon die de leiding heeft over een bedrijf of organisatie.

Achternaam van de Zaakvoerder, de bestuurder van een bedrijf of organisatie.

Voornaam van de Zaakvoerder, de bestuurder van een bedrijf of organisatie.

Geslacht van de Zaakvoerder, de bestuurder van een bedrijf of organisatie.

Code die aangeeft welke taal wordt gesproken door de Zaakvoerder, de bestuurder van een bedrijf of organisatie.

Indicator verhuisd: geeft een indicatie weer dat een organisatie naar alle waarschijnlijkheid recent is verhuisd (geschat tussen 3 tot 6 maanden). True = ja, False = nee.

Indicator Bedrijven verzamelgebouw: geeft een indicatie weer dat een organisatie is gevestigd in een bedrijven verzamelgebouw, gebaseerd op de vestiging van minimaal 4 bedrijven op hetzelfde vestigingsadres (holdings zijn hierbij uitgesloten). True = ja, False = nee.

Geolocatie: Coördinaat X volgens Lambert 72, het officiële Belgische coördinatensysteem sinds 1972.

Geolocatie: Coördinaat Y volgens Lambert 72, het officiële Belgische coördinatensysteem sinds 1972.

Geolocatie: Coördinaat X volgens ETRS89, dit gegeven is de basis van de definitie van Rijksdriehoekscoördinaten (Europees geodetisch coördinatensysteem vastgelegd in 1989).

Geolocatie: Coördinaat Y volgens ETRS89, dit gegeven is de basis van de definitie van Rijksdriehoekscoördinaten (Europees geodetisch coördinatensysteem vastgelegd in 1989).

Geeft aan of er recent een wijziging heeft plaatsgevonden in het bestand.
Loading...