Tool laden...

{{o.text}}

Datagebruik en wetgeving
Bij het gebruik van data is het belangrijk om te handelen conform de geldende wetgeving. Het is volledig uw eigen verantwoordelijkheid om hier op passende wijze mee om te gaan (zie o.a. art. 12 en 15 van onze Algemene Voorwaarden, maar we willen u graag adviseren. Afhankelijk van de doeleinden waarvoor u de data wilt gebruiken, gelden onder meer – doch niet uitsluitend - de volgende bijzondere regels:

E-mailmarketing
In Wetboek Economisch Recht (Boek XII) zijn de regels bepaald over toestemming vragen, de verzending, inhoud, het gebruik van bestanden en de afmeldprocedure. Verstuur geen ongevraagd commerciële boodschappen naar persoonlijke e-mailadressen. Lees meer

Telefonische klantbenadering
Mocht u uw selectie in willen zetten voor telefonische acquisitie, houd dan rekening met de wensen van de betrokkenen. Artikels VI.111 à VI.114 en de artikels XIV.78 et XIV.81 van het WER verplichten alle bedrijven die commerciële acties via telefoon willen opzetten om gebruik te maken van de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst. Met als doel om personen en/of bedrijven die op deze lijst terug te vinden zijn niet op te bellen. Lees meer

Privacywetgeving
Sinds 25 mei 2018 is de GDPR van kracht. Deze Europese regelgeving heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens. Een correcte naleving van deze wetgeving is een absolute noodzaak. Indien u gebruik maakt van de data, bent u verwerkingsverantwoordelijke. Gelet hierop dient u rekening met de specifieke verplichtingen die voor u gelden, waaronder:

  • De rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie van de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
  • De doelbinding van de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
  • de minimale gegevensverwerking.
  • Het nemen van alle redelijke maatregelen om de eventuele persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren. Ad Hoc Data stelt hiervoor diverse instrumenten ter uwe beschikking. Deze instrumenten dient u op stelselmatige basis gebruiken om de actualiteit en juistheid van de (persoons-)gegevens te garanderen.
  • De beperking van de duur van de eventuele persoonsgegevens.
  • Het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat eventuele persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is.

Lees ook ons privacy statement, waarin staat hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens in het kader van de AVG.


Graag akkoord geven voorafgaand aan het exporteren.

{{vm.creditsErr.err}}

Uw tegoed

{{vm.credits.remainingCredits||0|number}} adressen


Uw selectie:

{{vm.counts.response.data[0].COUNT||0|number}} adressen ({{ .07 | currency }} per record)

Subtotaal: {{ vm.simulatePricing(vm.counts.response.data[0].COUNT, vm.selectionType.name) | currency }}

{{ vm.translate(field) }}

Verfijn uw selectie tot onder de 10.000 adressen

Bestandspreview

Loading...