Algemene voorwaarden (verkort)

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten. Dit betreft zowel de licenties, losse bestellingen van adressenbestanden, maatwerkopdrachten als eventuele additionele en/of toekomstige diensten. Omdat wij het belangrijk vinden om transparant te zijn in onze diensten en voorwaarden vindt u hieronder een verkorte versie met een paar belangrijke punten. Wilt u de Algemene Voorwaarden van Ad Hoc Data in zijn geheel doornemen, download dan onze voorwaarden.

De voorlaatste versie van onze algemene voorwaarden vindt u hier.

Duur en beëindiging overeenkomsten

 1. Onze licenties worden in eerste instantie aangegaan voor een jaar en zijn tussentijds niet opzegbaar. Na het eerste jaar worden licenties automatisch maandelijks verlengd.
 2. Vanaf het tweede licentiejaar zijn licenties maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand. Opzeggingen dienen schriftelijk (mag ook per e-mail) te worden ingediend en worden altijd door Ad Hoc Data per e-mail aan u bevestigd met vermelding van de einddatum van uw licentie.

Gebruik

 1. Onze data kan voor verschillende doeleinden worden ingezet, zoals marketing- en salesacties, verrijkingen, analyses en meer.
 2. Voor de data die u van ons afneemt, ontvangt u voor de duur van de overeenkomst een gebruikslicentie. Hierdoor kunt u deze data gebruiken om in te zetten op verschillende manieren. Het is niet toegestaan de data zodanig te publiceren dat deze voor derden gratis of tegen betaling te verkrijgen zijn.
 3. U bent zelf verantwoordelijk voor correct gebruik van onze data, conform de Europese c.q. Belgische wetgeving. Wij dragen geen verantwoordelijkheid en zijn dus niet aansprakelijk voor eventuele onrechtmatige activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het Bel-mij-niet-register, de regels rondom (ongevraagde) elektronische communicatie en de verplichtingen opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 4. Tevens is het niet toegestaan om onze naam te verbinden aan uw activiteiten, behoudens in het kader van uw verplichtingen opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Verwerking Persoonsgegevens.
 5. Wij zijn het wederzijds aan elkaar verplicht om mee te werken aan het handhaven van de wet- en regelgeving omtrent privacy/gegevensverwerking en aanverwante regelgeving. Zo stellen wij zgn. ‘ontdubbellijsten’ beschikbaar waarin alle verwijderingen op gepseudonimiseerde wijze zijn vermeld. Voer deze ontdubbelactie stelselmatig door op alle selectiebestanden die u in gebruik heeft. Zo houden we het netjes.

Betalen

 1. De betaling voor het eerste jaar vindt vooraf en in een keer plaats. Vanaf het tweede jaar wordt uw licentie maandelijks automatisch geïncasseerd.
 2. In geval van betaling op factuur wordt er een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd.
 3. Betaling vindt plaats op basis van vast tarief, ongeacht het aantal adressen dat u heeft gedownload of de resultaten van uw campagnes.

Opzeggen

 1. Opzeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk (mag ook per e-mail) worden ingediend en worden altijd door Ad Hoc Data per e-mail bevestigd met vermelding van de einddatum van uw licentie.
 2. Bij een opzegging mogen de gegevens maximaal 90 dagen na beëindiging van de licentie worden gebruikt. Ook na afloop van deze overeenkomst dienen alle van toepassing zijnde voorwaarden gerespecteerd te worden.

 

 

Loading...